Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem do rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie informowania klientów o użytych do przygotowywania potraw składnikach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

http://pliki.qlp.com.pl/przewodnik_do_rozporzadzenia_1169_2011.pdf